SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
รอเทสแนวรับ 1.66 ถ้าราคากลับมายืนได้ ก็ยังพอมีลุ้น
ปล.ไม่ได้แนะนำให้เข้าซื้อที่ราคาดังกล่าวน่ะครับ ถ้าจะเล่นแนะนำให้เฝ้าดูก่อนว่าราคาจะไปในทิศทางไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ