SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 46
1
รอเทสแนวรับ 1.66 ถ้าราคากลับมายืนได้ ก็ยังพอมีลุ้น
ปล.ไม่ได้แนะนำให้เข้าซื้อที่ราคาดังกล่าวน่ะครับ ถ้าจะเล่นแนะนำให้เฝ้าดูก่อนว่าราคาจะไปในทิศทางไหน