NutaponKo

กำลังตวัดหาง

เพิ่มขึ้น
SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
เบรคทรงธงหัวกลับ มีโอกาสเด้งสะบัดหางขึ้น
เล่นสั้นๆ มีโอกาสกำไร

แนวรับ 19.3 หลุด 18.5 คัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ