WattSupak

วางเป้าตามแนวต้าน

เพิ่มขึ้น
SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
- รอเลยเส้นเทรนกด และทะลุแนวต้านค่อย action
- Take profit ตามแนวต้านที่วาง
- จุด cutloss เลือก 3 bars stop
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ