SET:BDMS   BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
จุดซื้อ และ จุดขาย ตามในภาพเลยครับ

เป้าหมายเป็นตาม EW และ FIBO retracement

ขอบคุณที่ติดตามครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ