SET:BCPG   BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
แถวนี้ราคาอาจจะย่อก็ได้ แล้วถ้าไม่หลุดแนวโน้มเหลือง ราคาจะวิ่งขึ้นทำนิวไฮไปแถว 19.50

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ