investorresource

BRENT - Tuesday 27 FEB 2018

เพิ่มขึ้น
OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
ตลาดน้ำมันตอนนี้เป็นเชิงบวก ความสนใจในการกลับเข้ามาซื้อใหม่ ทำให้ราคาขึ้นไปเหนือระดับ 66.50 และไปทดสอบที่ 67.00 ราคายังอยู่บริเวณจุดสูงสุดตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้า เราคาดว่าราคาจะกลับลงมาบริเวณ 66.50 ในวันนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ