toey1000coins

BCH TF day 21-1-2021

เพิ่มขึ้น
SET:BCH   BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
ราคามีการ breakout ยืนเหนือ 13.9 ได้และเส้น macd มีสัญญาณ cross ขึ่้นและขยับตัวขึ้นมากกว่า 0 RSI มีการยกตัวมากกว่า 50 ตลอดทั้ง ema เส้น 10 cross 35 แนวต้านถัดไป 14.8 และ 15.2 แนวรับแรก 14.1
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ