Kankawee49

BCH ขาขึ้น แนวโน้มขึ้น 16 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:BCH   BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
ถึงจดต่ำสุดของเดือน ตาดเด้งขึ้นเร็วๆนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ