SET:BCH   BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
เนื่องจากผ่านจุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว
รับที่ 13.7 หากหลุดก็คัท ถ้าได้แล้วไม่หลุดเก็บยาวน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ