Heichou

BBL ถึงแนวรับสำคัญ อาจเกิดการกลับตัว

เพิ่มขึ้น
SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BBL กลับมาถึงแนวรับก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าปรับตัวในรูปแบบ normal flat
สถานะคลื่นมีแนวโน้มที่ขา c จะจบและกลับตัว

ตั้ง cut loss ไว้ที่ low เดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ