SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BBL ราคายังคงวิ่งในกรอบสามเหลี่ยม โดยมองว่าราคายังอยู่ในช่วงพักตัว พิจารณาแนวรับบริเวณ 117.0 - 119.5 มองว่ามีนัยสำคัญสามารถพิจารณาเข้าซื้อได้
ซึ่งราคาที่มีนัยสำคัญราคาไม่ควรหลุด 112.5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ