bnet17

ฺBanpu Buy 7.75 ขาย 8.80

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
บ้านปู
ซื้อ บริเวณ 7.75
ขาย บริเวณ 8.2/8.5/8.8
1.ลงมาถึงแนวรับ 7.50
2.มีแรงซื้อมาก
cut loss หากราคา ปิดต่ำกว่า 7.25
---
ขอให้โชคดี ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ