Nungz

Banpu มีแนวโน้มรีบาว ขึ้นมา ยืน 16 บาท

SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 77
0
PE 8.7 PB 0.94

ราคา Bangpu นับราคาค่อนข้างถูกอยู่ ถึงแม้รีบาวขึ้นมาบ้างแล้ว เหมาะ ในการสะสม

เล่นสั้น แนวต้านจะอยุ่ที่ 16 บาท
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ตัวนี้ ไม่น่าสใจไปสักพัก

ความคิดเห็น