SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
มีการbreak out แนวต้านออกไป แต่กราฟกลับทะลุลงมา จึงมองว่ายังปรับไม่จบ อาจจะปรับเป็น Running flat or Expanded flat ก็ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ