NutaponKo

BANPU น่าเด้งสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 42
3
แนวเบรค 11.8 โอกาสไปต้าน 12 อยู่ในกรอบเทสออกข้างก่อน หากหลุดก็คัทรอโอกาสใหม่

ความคิดเห็น