NutaponKo

BANPU น่าเด้งสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวเบรค 11.8 โอกาสไปต้าน 12 อยู่ในกรอบเทสออกข้างก่อน หากหลุดก็คัทรอโอกาสใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ