TeamothyTrade

บ้านปูมีจังหวะซื้อที่ดี

เพิ่มขึ้น
SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
จะวิ่งไม่วิ่ง ราคาตอนนี้ถูกหรือแพง ไม่มีใครรู้อนาคตครับ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

แต่โดยรวม จุดนี้เป็นจุดซื้อ หรือจุดลงทุนที่ดีครับ

โชคดีครับผม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ