NutaponKo

banpu วันที่ตกหลุมอากาศ

SET:BANPU   BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
เมื่อเทสต้านไม่ผ่านก็ดิ่งลงมาแนวรับใหม่

แนวรับ หรือแนวสวน 12.9 และน่าจะสะสมอีกหลายวัน หากหลุดก็คัท

โดยรวมยังไม่หลุดเทรน วันนี้อาจจะมีข่าวร้ายมารับข่าว หากหลุดแนวรับนี้ ก็ให้รออีกพักใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ