SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
จากกราฟ เบรคแนวกดมาแล้ว ไม่ทำโลวใหม่ หากย่อมา 20.4 ไม่หลุด น่าสะสมเกมส์ยาวๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ