SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
จำนวนเข้าชม 232
3
จากกราฟ เบรคแนวกดมาแล้ว ไม่ทำโลวใหม่ หากย่อมา 20.4 ไม่หลุด น่าสะสมเกมส์ยาวๆ

ความคิดเห็น