SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
BAM ยังคงเป็นเทรนขาลงต่อเนื่อง โดยราคาเป้าหมายที่มองว่าจะเป็นสัญญาณขาขึ้น จะต้องทดสอบ 20.1 จะทำการพิจารณาอีกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ