NutaponKo

bam น่าจับตา

SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
จำนวนเข้าชม 109
2
ลงมาเทสแล้วยังไม่หลุด ยืน 22.4 ไม้แรกได้เลย
คัทเมื่อหลุด 22

ความคิดเห็น