NutaponKo

bam น่าจับตา

SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
ลงมาเทสแล้วยังไม่หลุด ยืน 22.4 ไม้แรกได้เลย
คัทเมื่อหลุด 22
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ