NutaponKo

BAM เล่นตามกรอบ

SET:BAM   BANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
แนวนี้น่าเด้งตามกรอบออกข้าง
รับ24 หลุด 23.6 คัท

ภาพมันฃัดเจน เหมือนเดิมทุกอย่าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ