aitTrkk

ฺBA Golden Cross

เพิ่มขึ้น
SET:BA   BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
BA แนวโน้มหลักเป็น UpTrend
แต่หลุดเส้น EMA200 ไปแล้ว
จากนั้นกลับตัวขึ้นมาได้ จนเกิดเส้น EMA15 ตัดขึ้น EMA200
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ