UNRPP

BA - ปีกหัก หลังโดนกลับลำเรื่องเปิดประเทศ

ลดลง
SET:BA   BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
วันที่มีข่าวจะเปิดประเทศใน 120 วัน ราคาได้พุ่งขึ้นไปถึง 11 บาท
แต่หลังจากนั้น ก้ร่วงลงมาอยู่ใต้เส้น 50% fib
หากเป็นแบบนี้ มุมมองที่ดีต่อนักลงทุนคือ เราจะมีเวลาสะสมหุ้นมากขึ้น และอาจได้หุ้นถูกลง

หากราคายังอยู่ใต้เส้น 50% fib มีโอกาสที่รูปทรงของราคาจะเป็น pattern Leading diagonal จบเวฟ 1 ของขาขึ้น
จนกว่าจะมีแผนการเปิดประเทศจริงๆ อาจจะมีการย่อตัวของราคาลงมา หรูๆหน่อย อาจจะกลับมา 5.5 ให้สะสมครับ
เป็นตัวที่อยู่ใน watchlist อีกตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ