a1tz

AXS/USDT พลัง FOMO

ลดลง
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
Wave 3 ลง A จบที่ 14$ ขึ้น B Strong 261.8% ถ้าพลังการ Fomo จะสามารถไปได้อีกไกลแต่ไม่ไกลมากแล้ว
Rsi 4H bearish momentum ไม่แนะนำให้ไล่ราคาออกไม่ทัน = ความชิบหาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ