มีให้ชม2แบบครับ แต่ไม่ว่าแบบไหนก็หลอดกันหมดหมู่บ้านaxsแน่นอน (อันนี้เป็นความคิดเห็นแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับ) แค่แชร์เอาไว้เพื่อมันออกมาเป็นแบบนี้tf day ก็กินเวลานานอยู่ แต่ท่ามันหลุด 90ไปได้เท่ากับแผนนี้มั่วเลยนะครับเลิกกลัวได้เลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ