NutaponKo

AWC เลือกทางให้ลุ้น

SET:AWC   ASSET WORLD CORP PCL
หากเบรค 4.14 ก็วิ่งกันสนุก

รับ 3.92
คัท 3.8
ค่อยมารอลุ้นใหม่

จากกราฟ มีการหยุดแท่งเทียนลง น่าจะเด้ง ออกข้าง ถ้าเบรค 4.14 ก็วิ่งยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ