Knott542

AWC แนวโน้ม

SET:AWC   ASSET WORLD CORP PCL
AWC แนวโน้ม ตามเส้นขาขึ้นที่ตีไว้ เล่นตามกรอบ อย่าหลุดเส้นล่าง ถ้าหลุดเส้นล่างก็ลงยาว เจอกันอีกทีก็ 5.14

ปล เป็นความเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้มีการชี้แนะ ชี้นำแต่อย่างใด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ