FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในรายงาน COT วันที่ 08/08/2020
---------------------------------------------
-NON-COMMERCIAL
Net Short = 3,488 สัญญา (หาจังหวะ:ขาย)
-Long +1856 สัญญา| Short 4296 สัญญา
-Percent Of Open Interest = 41.6%
-ราคาอาจเคลี่ยนที่ขึ้นไปอีกเพราะ Percent Of Open Interest ของครั้งก่อนที่ทำให้กลับตัวอยู่ที่ 50%
-สัปดาห์นี้ยังไม่สัญญาณอะไรชัดเจน ไม่ควรถือยาวข้ามสัปดาห์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ