FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
แผนเทรด AUD/USD เเนวโน้มมอง ลง จาก TF W D H4 เทรนลวชัดเจน ครั้งนี้ตามเทรน นะตอนนี้ราคา ได้สร้าง QMC ทิ้ง ไว้ซึ่งเป็น QM ตามเทรนด้วย จะเห้นได้วา่มี Base ที่อยู่ตรงไหล่ของ QM พอดี หรือเรียกว่า kink supply ที่อยุ่ใน LTF รุปแบบที่ มี Base หรือ SZ หรือ DZ ที่สร้างตรงกับไหล่ QM รุปเเบบนี้ราคามีโอกาส ปรับตัวลงได้สูง เเละเป็นโซนที่ตรงกับ fibo 78.6-88.6 ด้วย หากราคามาถึง เเนะนำรอ เกิดเเท่งเทียนกลับตัวก่อน หรือ PA รูปเเบบกลับตัว หรือรอเเท่ง รอ Reject ปกติ ก้ได้ เเบบเข้า ที่ 1. Conservative โอกาสโดน sl น้อย เเต่ RR น้อย 2. Agressive โอกาสโดน Sl สูงมาก เเต่ได้ RR เยอะ
เหตุผลมองลง
- ตามเทรน
- QMC
- kink หรือ Supply zone
- fibo 78.6-88.6
- FAKEOUT ZONE หรือ FOZ


หมายเหตุ
- เเนะนำรอเกิด เเท่งเทียนกลับตัวก่อน เช่น Reject
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ