toeynaa

AUDUSD มีแนวโน้มในการพักตัว. . .

เพิ่มขึ้น
FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD มีแนวโน้มในการพักตัวขึ้นเนื่องจากเกิดแรงซื้อขึ้นใน TF DAY แถวๆแนวรับเทรนไลน์ใหญ่ มีสิทธิ์ที่จะพักตัวขึ้นไปเพื่อลงต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ