NEUNGtraderforex

แนวโน้มราคา AUDUSD H1

เพิ่มขึ้น
NEUNGtraderforex Updated   
OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดูการเข้าการเข้าการออก ตามภาพเลยคับ

ความคิดเห็น: จะถึงTPแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ