UnknownUnicorn20088908

SHOT สวนสั้นเพราะเป็น Supertrend มากๆ

OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
หลังจากมีการกลับตัวที่บริเวณ 0.72000 และวิ่งไต่ระดับสูงเพราะการคงดอกเบี้ยไว้ เเตะถึงจุด บริเวณ 0.76020 และถูกปฐิเสธราคาลงมาเข้าสั้นๆ เพราะเทรนหลักยังเป็นขาขึ้นครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ