FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 50
2
ราคาหลุดเทรนไลน์มาแล้ว
รอย่อตัวขึ้นมา แท่งอารมณ์อยากลงมากกว่า
เซลจะสวยกว่า

ความคิดเห็น