Purich

ผู้ช่วย RBA เผยนโยบายทางการเงิน

เพิ่มขึ้น
OANDA:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีการแถลงถึงนโยบายทางการเงิน

ในช่วงเวลา 19:35 น. จะมีการแถลงของผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียเกี่ยวเนื่องกับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียโดยที่นักลงทุนยังคงคาดหวังและมีการคาดการณ์ว่าในการกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหรือไม่

ซึ่งสกุลเงินออสเตรเลียนั้นยังคงมีการเคลื่อนไหวกับนโยบายทางการเงินนี้อย่างต่อเนื่องแต่ในการประกาศนโยบายทางการเงินที่ผ่านมาทางธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงมีการอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มที่ยังคงอัดฉีดเม็ดเงินในเชิงระยะสั้น

ดังนั้นต้องจับตาดูนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียถ้ามีการประกาศเริ่มมีการส่งสัญญาณในการลดการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียอาจจะส่งผลให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นและในทิศทางกับการอาจจะทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการปรับตัวอ่อนค่าลงถ้ามีการประกาศยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

ในคู่เงิน AUDUSD อาจจะมีการผันผวนในการกล่าวถึงนโยบายทางการเงินในครั้งนี้ ซึ่งในรอบวันมีการปรับตัวขึ้น +0.22% และในระยะกลางยังคงมีการขยับตัวขึ้นหลังจากที่สกุลเงินดอลล่าร์เริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าลง

จึงควรติดตามว่า AUDUSD มีการผันผวนในทิศทางไหนถ้ามีการประกาศนโยบายทางการเงินในครั้งนี้

ซึ่งถ้ามีการขยับตัวสูงขึ้นสามารถทะลุ 0.73883 ขึ้นไปได้แนวต้านที่สองก็คือ 0.74151 แนวต้านสุดท้ายก็คือ 0.74420

แต่ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงแนวรับแรกก็คือ 0.73515 แนวรับที่สองก็คือ 0.73360 แนวรับสุดท้ายก็คือ 0.73130
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น