FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
วิเคราะห์ AUDUSD

จากการฟอร์มตัวของแทงเทียน ใน time frame day ผมเห็นการฟอร์มตัว จากแท่งเทียนด้านล้าง ทำรูปแบบ Head จากนั้น เกิดมีราคาปรับตัวขึ้นมาใหม่ทำ new high และมองว่าการเกิด new high ครั้งนี้ ราคากำลังปรับตัวลงมาช่วงของ ราคา 0.71800 ซื่งเป็นช่วง 61.8 ของ fibo แล้วกลับตัวขึ้นต่อ


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ