FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD พิจารณา BUY เนื่องจากเกิด Divergence ใน Time Frame M15 และเกิดแรงซื้อขึ้นจึงควรพิจารณา BUY

Take Profit : 0.80185

Stop Loss : 0.7989

ใน Time Frame เล็กมักสับขาหลอกเยอะ โปรดระมัดระวังในการออก Order
ความคิดเห็น: TAKE PROFIT เรียบร้อยครับ ^^
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ