kreangkraithanuanram

วิเคราะห์ Forexoption คู่เงิน AUDUSD กลยุทธ Volatility trading

FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
กลยุทธ Volatility trading เป็นกลยุทธที่ไม่ต้องดูกราฟ เเต่จะดูไปที่ความผันผวน

AUDUSD ความผันผวนต่ำมากๆ นั้นหมายความว่าราคา option ในคู่เงิน AUDUSD ถูก
จึงเหมาะกับการซื้อoption ในคู่ AUDUSD (ซื้อoption หมายถึง การซื้อทั้งขาขั้นและขาลงพร้อมๆกัน)

แผนการเทรด
ซื้อ option ในคู่ AUDUSD Time D% ไม่ต่ำกว่า 30 วัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ