FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
AUDUSD จากที่มองจะเห็นว่าเป็นAB=CDที่สมบูรณ์สัดส่วน61.8-161.8 แต่ก็ควรรอดูสัญญาณอื่นๆที่PRZอีกทีก่อนจะเข้าซื้อ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ