ALPFOREX_TH

พิจารณา Buy ขึ้นตามภาพ AUDUSD 4H

เพิ่มขึ้น
FX:AUDUSD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐฯ
พิจารณา Buy ขึ้นตามภาพ AUDUSD 4H

Target zone 0.73400
SL เมื่อหลุด 0.71400

อาจจะรอย่อแถวๆ zone 0.71800 อาจจะได้เปรียบกว่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ