FX:AUDNZD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
- แนวโน้มขาลง
- เกิด Hidden Div
- Div ใน TF H4

นี่บทวิเคราะห์ทางเทคนิคอล ไม่มีการชี้ชวนให้เกิดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ศึกษาและทำความเข้าใจกับความเสี่ยง
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีเสียหายจากการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ