Purich

การวิเคราะห์การซื้อขายแบบ Sideway สำหรับคู่สกุลเงิน AUDJPY

OANDA:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
ภาพรวม:
การซื้อขายแบบ Sideway หรือการซื้อขายในช่วงราคาที่คงที่, ประกอบด้วยการระบุโซนซื้อและขายในตลาดที่ราคาไม่มีแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจน จากกราฟของคู่สกุลเงิน AUDJPY ที่แสดงอยู่, เราสามารถเห็นโซนเหล่านี้ได้ชัดเจน ซึ่งแสดงโอกาสในการเข้าตำแหน่งทั้งขายและซื้อภายในช่วงราคาที่กำหนด

โซนซื้อ:
กราฟระบุถึงโซนซื้อที่สำคัญที่ระดับราคา 95.041 นี่คือจุดที่นักเทรดอาจพิจารณาเข้าตำแหน่งซื้อ, คาดว่าราคาจะสะท้อนกลับและเริ่มเคลื่อนที่ขึ้น สมมติฐานนี้มักจะอ้างอิงจากการกระทำของราคาในอดีต ซึ่งระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแข็งแรง แนะนำว่าราคาอาจจะยากที่จะลดลงต่ำกว่าโซนนี้

โซนขาย:
ในทางตรงกันข้าม, โซนขายที่โดดเด่นถูกเน้นที่ระดับราคา 94.369 นี่คือจุดที่นักเทรดอาจคาดการณ์ว่าคู่สกุลเงินจะพบแนวต้านและอาจพิจารณาเข้าตำแหน่งขาย คาดหวังว่าราคาจะสะท้อนกลับและมีแนวโน้มลดลง อีกครั้ง, การแสดงผลในอดีตในระดับเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดที่ราคาอาจพบความท้าทายในการเกินมาจากจุดนี้

โซนรับกำไร:
สำหรับนักเทรดที่เข้าตำแหน่งซื้อในโซนซื้อ, กราฟแสดงถึงโซนรับกำไรที่ 95.827 ซึ่งเป็นจุดที่ควรออกจากตำแหน่งเพื่อรับกำไรก่อนที่ราคาจะพบแนวต้านและอาจสะท้อนกลับ ในทางเดียวกัน, สำหรับคนที่เข้าตำแหน่งขายที่โซนขาย, โซนรับกำไรถูกเน้นที่ 93.788

โซนแนวต้านและแนวรับสำคัญ:
กราฟยังแสดงโซนแนวต้านและแนวรับที่กว้างขึ้น โซนเหล่านี้, ที่เป็นสีแดงและเขียวตามลำดับ, แสดงถึงพื้นที่ที่ราคาอาจพบความท้าทายมากเมื่อเคลื่อนที่ขึ้น (แนวต้าน) หรือลดลง (แนวรับ) โซนกว้างๆ นี้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักเทรดเกี่ยวกับโอกาสในการบุกข้ามหรือการพังทลาย, หากราคาเคลื่อนที่เกินช่วง Sideway

ในที่สุด, การซื้อขายแบบ Sideway บนคู่สกุลเงิน AUDJPY ต้องการความเข้าใจที่แน่นหนาเกี่ยวกับระดับแนวรับและแนวต้าน โดยการระบุโซนเหล่านี้อย่างแม่นยำและรวมกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ, นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเพื่อรับกำไรได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ