PEPPERSTONE:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
02/05/22 AUDJPY ถ้าจบขา C ได้ อาจจะ ขึ้นมาถึง Sz บนนี้ได้ และ อาจจะเป็น รุปแบบ Bat Harmonic Patternได้
แต่ขาขึ้นมาแรงอยู่ รอดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มอีกที
อาจจะมีการเปลี่ยนแผนได้ เป็นแค่การคาดการณ์

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ