kritRedhope

AUDGBP 12/06/2023

เพิ่มขึ้น
SAXO:AUDGBP   Australian Dollar/British Pound
เป็นระบบ SMC ที่กรอบเวลา H4 เป็นขาลงแต่ ใน H1 เป็นการขึ้น เพื่อลง ในการขึ้นชุดนี้เป็นการขึ้นแบบ ชุดภายใน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ