OANDA:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
ราคาน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านก่อน แล้วลงมาแถวจุด d รอ buy แถวๆจุด d

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ