FOREXCOM:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
คู่เงินแรกของทางบ้านคือ #AUDUSD ที่ไหนตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อยู่ในกรอบอาจจะต้องติดตามเหตุการณ์นอกตารางซึ่งถ้าสามารถขึ้นไปได้อาจจะไปแตะสูงสุดที่ 0.99325 ประมาณ 0.28% เท่านั้นจึงควรติดตามในแนว #Module ที่ให้ไว้ไปด้วย

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ