SakOverlove

AUD / CAD ยังจะลงต่อ ถึง 0.860731 ภายในวันนี้ แนะนำ SELL

ลดลง
OANDA:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
ถึงแม้ว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมา AUD CAD จะลงมามากถึง 0.86411 แล้วก็ตาม แต่แนวโน้มของ AUD CAD จะยังลงต่อเนื่องลงมาที่ราคา 0.860731 ภายในวันที่ 1 มีนาคมนี้ การถือ ออเดอร์ในฝั่ง SELL จะได้กำไรอย่างมาก โดยมี SL ที่ราคา 0.88180

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ