chokieicee

มุมมอง AUDCAD by นายแป่วเทรดเดอร์

ลดลง
OANDA:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
ส่วนตัวพิจารณา Shot posotion เนื่องจากราคาวิ่งมาสัมผัสเทรนไลน์ เส้นที่ 2 และเข้าสู่ Supply zone

ถึงแม้ว่าเทรนไลน์จะเป็นขาขึ้น แต่ดูในภาพรวม เทรนใหญ่แล้วยังคงเป็นขาลงอยู่

ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะรอจุดกลับตัวเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้ง หากเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้

สามารถทำกำไรได้ราวๆ 50-60 pips
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ