FX:AUDCAD   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์แคนาดา
tf h4 เทรนขึ้น
tf day เทรนลง
น่า ขายบริเวณแนวนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ