SET:AU   AFTER YOU PCL
ยอดขายน้อยลง ชาวจีนหาย
แต่หุ้นมีเบรคยกโลน่าตาม
รับ 7.10 คัท 6.8 บาท

ลุ้นปิดแก้ป 8 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ