smileland

AU พร้อมแล้วที่จะกลับตัว

การศึกษา
SET:AU   AFTER YOU PCL
พิจารณาจาก
1.การนับเวฟ สัมพันธ์กับ การวัด fibo ในขาลง โดยใช้เวฟ1ของขา c เป็นจุดเริ่มต้นวัดลงมา จะเห็นว่าราคาลงมาหยุดที่แถวๆ fibo 261.8 แล้วมีการกลับตัว
2.มีแท่งเขียวใหญ่พร้อมวอลุ่ม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพักตัวไม่ต่ำกว่าแท่งเขียวใหญ่แล้วกลับมาจ่อเบรคแท่งเขียวใหญ่ได้อีกครั้ง
3.มีสัญญาณ bullish divergence ที่จุดราคาต่ำสุด
4.หากเบรคราคา 8.1 ได้ จะเป็นการยก hi ซึ่งส่งสัญญาณในทางบวก
5.อินดิเคเตอร์ EWO ขึ้นมาเหนือ 0 ได้เมื่อวันที่ผ่านมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ